אם, כמשל, בראש השנה ריבונו של עולם כותב את הצ'ק לפקודתנו (ובו סך כל ההכנסות שגוזר לנו לשנה הקרובה) הרי שביום כיפור הוא חותם על הצ'ק (מקוים שזו חתימה טובה)
והיום שבו הוא מפקיד את הצ'ק הוא היום השביעי של חג סוכות המכונה "הושענא רבה" בגלל ריבוי התפילות שנאמרות בו, ולא לחינם.
אנחנו מאמינים שכשם שאפשר לשנות פרטים בצ'ק טרם הופקד (גם אם כבר נחתם) כך בהושענא רבה יש הזדמנות, באמצעות תפילה, לשנות את הסכום שכתב לנו הקב"ה על הצ'ק
בראש השנה (הלא הוא ספר פרנסה וכלכלה) ואפילו ישנה מסורת שאומרת כי בהושענא רבה נכתבים פתקים טובים שיכולים להחליף את הצ'קים שנכתבו, אם מתברר שאדם עשה
תשובה בעשרת הימים שאחרי יום כיפור (בדומה לעשרת ימי תשובה שבין ר"ה ליוה"כ) לכן מברכים איש את רעהו ב"פתקא טבא".
לפתקא כזו אני מתפללת היום. לא רוצה לצבור הון אלא שנתפרנס כל צרכנו די והותר כדי שנוכל למלא ייעודנו בעולם מתוך עושר וכבוד.
כבעלת עסק שתכליתו הזכרת נשמות (בסרטים משפחתיים) והרמה על נס של כל מיני מעשים טובים וערכים (בסרטים של מוסדות, קהילות וארגונים) אני מבקשת ביום מיוחד זה,
שיזמן לנו המסובב את כל הסיבות בעולם, הרבה פרוייקטים השנה ואנו נשתדל לעשות ככל יכולתנו כדי לעזור לכמה שיותר משפחות וקהילות לגלות ולהאיר את הטוב.
ברוך ה', הצלחנו להעמיד עסק עם כל הכלים הנדרשים לשם כך, אבל רק היושב במרומים יוכל לספק לנו את הלקוחות הנכונים, לכוון אותם אלינו, לגרום לכך שניפגש ונתחבר.
כל השאר - עלינו.
אני בטוחה שגם העובדים שלנו (שמבחינתי זה אחד הכלים שאנחנו מעמידים כדי לממש את תכלית ייעודנו הנ"ל) כל אחד מהם מתפלל היום על פרנסתו, ובגלל שאנחנו לא משלמים
להם משכורת חודשית אלא לפי הספק עבודתם, גם הם מתפללים להרבה פרוייקטים השנה, שיהיו חשובים ומעניינים לא פחות מאלה שזימן לנו ה' בשנה שעברה.
זה ממש כמו סרט שתסריטו נכתב כעת ולנו לא ידועה העלילה והשתלשלות העניינים, גם לא הנפשות הפועלות והסוף הטוב. אבל בטוח שיהיה טוב. בעזרת ה'!