1. שלב התכנון
אתם מקבלים מאתנו שאלות מכוונות, נפגשים לסיעור מוחות ומעלים זיכרונות. אנחנו עוזרים לכם להחליט מה יהיה היקף הסרט בהתאם למטרותיו.
  1. שלב התיאום
אנחנו מתאמים את הצילומים הנדרשים. זה חוסך לכם אי נעימויות שמישהו מצוות ההפקה מתקשר למרואיינים לבקש שיצטלמו. זה גם חוסך לכם כאב ראש...
  1. שלב הצילום
חלק משמעותי בצילום הוא הבימוי ודיבוב המרואיינים, אפילו כאלה שלא האמנתם שידברו. הצילום שלנו מכוון מטרה ובאיכויות שלו מכבד את המצולמים.
  1. שלב האיסוף
זה הזמן שבו מרכזים את כל התמונות והמסמכים שנסרקו, אוספים את ההסרטות שהפכו לקבצים, מקבלים חומרי ארכיון משלימים, וההתרגשות בעיצומה.
  1. שלב העריכה
זה השלב הארוך ביותר והוא מתבטא באמנות התמצות – הוצאת עיקר מטפל. אחר כך שילוב בין הדוברים והוספת צילומי ארכיון מתאימים, עם מוזיקה וכותרות.
  1. שלב ההקרנה
אחרי ההקרנה המשפחתית המרגשת, 95% מהמשפחות שהפקנו להם סרט מגלות בסוף התהליך שהוא מעניין וחשוב לכל עם ישראל, אז אנחנו מעלים אותו לרשת ומפרסמים אותו.
  1. אחרית דבר
אנחנו שומרים לנצח על כל הצילומים אבל נותנים למשפחות אפשרות להעתיק אותם ולצפות בהם. באחריותנו להחזיר את כל צילומי הארכיון שנאספו לצורך הכנת הסרט.

הנה כל מה שאתם צריכים לדעת על שלבי העבודה אתנו: