"סדר זכרונות"
לזכרו של איל יברבוים הי"ד

בשביל משפחת יברבוים ר"ה הוא לא רק תחילתה של שנה חדשה, הוא גם יום הזיכרון של איל הי"ד.
עבור הוריו של איל, ההחלטה ללכת על סרט זיכרון הייתה טבעית. במהלך הזמן הונצח איל בדרכים הסטנדרטיות, הצעד הבא היה להנציח את איל גם לדורות הבאים.
"ההנצחה היא נושא חשוב אצלנו," אומר דוד יברבוים, אביו של איל. "רצינו שמעבר לזה שאנחנו נזכור אותו, גם אחרים יזכרו. אם זה הילדים, אם זה הנכדים, אם זה הקהילה, שיכירו אותו ויידעו מה הוא עשה."

במהלך עשיית הסרט, התגלו דברים שלא היו ידועים על איל, אפילו למשפחתו הקרובה. "הוא היה צנוע בטבעו," מסביר דוד, "לא אמר כל הזמן 'אני עשיתי', 'אני עשיתי', אבל אחר כך אתה שומע מה הוא עשה. היו לו שנים קצרות, אבל מלאות אתגרים. הוא היה פועל בשקט, עושה מה שצריך, ממוקד מטרה. זו הגדלות שלו."

הגענו ל'אולפני אתרוג', ולפי ההתרשמות שלי ושל אנשים אחרים שראו את הסרט – עשינו את הבחירה הנכונה. הסרט יצא איכותי, חזק, עשוי באופן מקצועי. ראינו הרבה סרטים, אבל סרט ברמה כזאת עוד לא ראינו."