סרטי זיכרון - כללי הזהב בשימור נוסטלגיה
  • כל מה שאתם שומרים הקפידו לכתוב לו פרטים רבים ככל האפשר, אל תחסכו בהערות.
  • דפים, מסמכים ותמונות שומרים במקום מוצל - שמש ישירה תגרום לדהייה של הצבע.
  • לא לקפל! במשך הזמן במקום הקיפול כבר לא יראו מה היה...
  • כל מה שאפשר לסרוק ולהעלות למחשב, כך גם אם המקור יאבד יהיה את הגיבוי במחשב.
כללי הזהב בשימור נוסטלגיה
 

© 2016 תשע"ז כל הזכויות שמורות | אולפני אתרוג  |  טל. 09-7928054  |  נייד. 052-4374373 (נעמי)

Facebook