סרטי זיכרונות

בסרט זיכרונות משתמשים בסיפורים, תמונות, קטעי ארכיון כתובים או מצולמים, שכולם יש בהם כדי להעיד על אופיו של גיבור הסרט,
גם אם זוהי משפחה או קהילה.
 

רוצה לעשות סרט אבל אין לך רעיון,
אתה לא יודע במה זה כרוך וכמה זה יעלה?