סרטי זיכרונות

בסרט זיכרונות משתמשים בסיפורים, תמונות, קטעי ארכיון כתובים או מצולמים, שכולם יש בהם כדי להעיד על אופיו של גיבור הסרט,
גם אם זוהי משפחה או קהילה.
 

© 2014 תשע"ד כל הזכויות שמורות | אולפני אתרוג  |  טל. 09-7928054  |  נייד. 052-4374373 (נעמי)  | נייד. 054-6713833 (אמציה)